Procjena rizika

Izrađujemo procjene rizika za sve djelatnosti. Za poslodavce koji sami žele izraditi i ažurirati procjenu izradili smo aplikaciju e-Procjena.

Ispitivanja radnog okoliša

Obavljamo mjerenja fizikalnih i kemijskih čimbenika radnog okoliša: buke, osvijetljenosti, mikroklimatskih čimbenika, koncentracija anorganskih i organskih plinova, para, dimova, prašine i aerosola.

Plan evakuacije i spašavanja

Izrađujemo planove evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednih događaja

Ispitivanje elektroinstalacija

Obavljamo prvu provjeru i periodička ispitivanja električnih instalacija prema Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN 5/2010) i prema normi HRN HD 60364-6:2007

Osposobljavanje iz zaštite na radu

Provodimo osposobljavanja radnika, ovlaštenika i povjerenika radnika. Putem e-Learninga provodimo osposobljavanja i kada su prisutni problemi radi dislociranosti i rada u smjenama.

Ispitivanje strojeva i uređaja

Ovlaštena smo pravna osoba za ispitivanja radne opreme svih vrsta.

Osposobljavanje za pružanje prve pomoći

Organiziramo osposobljavanje za pružanje prve pomoći na radu od strane specijaliste medicine rada.

Znakovi sigurnosti i upute za rad na siguran način

Izrađujemo znakove opasnosti, zabrana, obveza i informacija te upute za rad na siguran način.

Ispitivanje panik rasvjete

Ispitujemo sigurnosnu panik rasvjetu.

Ispitivanje sustava zaštite od munje

Obavljamo vizualne preglede i ispitivanja sustava zaštite od djelovanja munje.

Pravilnik zaštite na radu

Izrađujemo pravilnik zaštite na radu za poslodavce koji zapošljavaju 20 i više radnika.

Vođenje poslova zaštite na radu

Nudimo različita rješenja vezana uz obvezu vođenja poslova zaštite na radu.

Procjena rizika

Procjena rizika najvažniji je dokument zaštite na radu kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Procjenu rizika mogu izrađivati osobe ovlaštene za izradu procjene rizika, a za vlastite potrebe može je izraditi i sam poslodavac.

Ukoliko poslodavac nema Procjenu rizika ili njegova procjena ne odgovara postojećim rizicima na radu, Zakonom o zaštiti na radu predviđena je kazna od 30.000 kn za pravne osobe i 6.000 kn za odgovorne osobe pravnih osoba.

U cilju smanjenja troškova izrade procjene rizika, a na osnovu našeg petnaestogodišnjeg iskustva na izradi procjena opasnosti, razvili smo programsko rješenje koje vam omogućava da procjenu rizika izrađujete sami: aplikaciju e-Procjena.

Izradite procjenu rizika u 12 koraka

Naša programska aplikacija e-Procjena djelotvorno je rješenje koje vam omogućava izradu procjene rizika u samo 12 koraka. Koraci izrade su slijedeći:

 1. Osnovni podaci
 2. Mjesta rada
 3. Analiza poslova i procjenjivanje rizika
 4. Plan mjera
 5. Radna oprema
 6. Osobna zaštitna oprema
 7. Potrebna ispitivanja
 8. Poslovi s posebnim uvjetima rada
 9. Kemikalije
 10. Biološki agensi
 11. Radna mjesta s računalima
 12. Stres na radu

Prednosti e-Procjene:

Aplikacija e-Procjena dostupna je putem interneta, što znači da nije potrebna instalacija na računalo, već se na nju pristupa putem Web-a, a u njoj se radi putem web preglednika (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome i dr.), što ima višestruke prednosti:

 • radi bez obzira na operativni sustav koji je instaliran na računalo
 • mogućnost rada s bilo kojeg mjesta ili s bilo kojeg računala spojenog na Internet
 • velika sigurnost
 • izrađuje se redoviti backup podataka
 • redovite dopune i nadgradnje baza podataka
 • svojoj procjeni možete pristupati u bilo kojem trenutku i redovito je ažurirati te na taj način osigurati da je uvijek u aktualnom stanju