Osposobljavanje iz zaštite na radu

Provodimo osposobljavanja radnika, ovlaštenika i povjerenika radnika. Putem e-Learninga provodimo osposobljavanja i kada su prisutni problemi radi dislociranosti i rada u smjenama.

E-Learning osposobljavanja iz zaštite na radu

E-Learning je metoda učenja uz pomoć računala i Interneta čije su prednosti:

  • omogućava kvalitetno sudjelovanje u osposobljavanju i kada su prisutni problemi radi dislociranosti, rada u smjenama, rasporeda i sličnih okolnosti
  • omogućeno istovremeno sudjelovanje velikog broja korisnika
  • dostupno je 24 sata dnevno, što omogućava da korisnici mogu sami birati kada će i kako pristupiti osposobljavanju

E-Learning metodom u sustavu e-Preventa provodimo slijedeća teoretska osposobljavanja

  • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
  • Osposobljavanje ovlaštenika za zaštitu na radu
  • Osposobljavanje povjerenika za zaštitu na radu

Osposobljavanje za rad na siguran način

Temeljem izrađene procjene rizika može se pristupiti on-line teoretskom osposobljavanju za rad na siguran način.

Ovisno o opasnostima štetnostima i naporima koji se javljaju pri obavljanju određenih poslova, a sukladno Procjeni rizika, kandidatu se omogućava pristup određenim modulima osposobljavanja usklađenim s potrebama korisnika i legislativom predmetnog područja.

Za poslove s malim rizicima dovoljno je provesti samo teoretsko osposobljavanje te se smatra da je radnik osposobljen za rad na siguran način.

Primjeri poslova s malim rizicima

Poslovi s malim rizicima su administrativni, uredski poslovi i slični poslovi kao što su pomoćne usluge, umnožavanje snimljenih zapisa, trgovina električnom energijom, trgovina bez skladištenja, trgovina na malo na štandovima i tržnicama, trgovina na malo preko pošte ili interneta, poslovi unajmljivanja, iznajmljivanja, uslužni administrativni poslovi, poslovi projektiranja, planiranja, savjetovanja, obrazovanja, organizacije, marketinga, posredovanja, izdavanja, pripreme, prezentacije, dizajniranja, poslovi brokera i agenata, dražbe, iznajmljivanja prijevoznih sredstava ili opreme bez vozača, rukovatelja ili posade, usluge pripreme za tisak i objavljivanje, umnožavanje snimljenih zapisa, organizacija izvedbe projekata, posredovanje, usluge smještaja, izdavanje računalnih igara i izdavanje ostalog softvera, poslovi prikazivanja filmova, snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, računalno programiranje, savjetovanje u vezi s računalima, obrada podataka, usluge poslužitelja i poslovi povezani s njima, internetski portali, središnje bankarstvo, ostalo novčarsko posredovanje, poslovi uzajamnih fondova (trustova), poslovi ostalih fondova i slični financijski subjekti, financijski leasing, ostalo kreditno posredovanje, životno osiguranje, ostala osiguranja, reosiguranje, mirovinski fondovi, poslovanje financijskih tržišta, posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima, procjena rizika i štete, poslovi agenata i posrednika osiguranja, poslovi upravljanja fondovima, kupnja i prodaja vlastitih nekretnina, poslovi agencija za poslovanje nekretninama, pravni, računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi, porezno savjetovanje, upravljački poslovi, savjetovanje u vezi s upravljanjem, odnosi s javnošću i poslovi priopćivanja, savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, tehničko savjetovanje, promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta, oglašavanje preko medija, ispitivanje javnoga mnijenja, prevoditeljski poslovi i usluge tumača, poslovi iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing), poslovi zapošljavanja, poslovi putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora), uredski administrativni i pomoćni poslovi, poslovi pozivnih centara, organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, poslovi agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda, kreativni, umjetnički i zabavni poslovi, izvođačka umjetnost, umjetničko stvaralaštvo, poslovi knjižnica i arhiva, poslovi muzeja, poslovi kockanja i klađenja, poslovi poslovnih organizacija, organizacija poslodavaca i strukovnih članskih organizacija i sl.

Osposobljavanje ovlaštenika i povjerenika

Osposobljavanje ovlaštenika i povjerenika u sustavu e-Preventa provodi se teoretski uz on-line predavanja u trajanju sedam školskih sati prema programu osposobljavanja sukladno Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/2014). Nakon završenog učenja kandidat pristupa provjeri znanja putem on-line testa.